Najúžasnejšia forma lietania

Záznamy o výcviku a skúšobný protokol-MZK, platný od 01.01.2018