Najúžasnejšia forma lietania

Úrazové poistenie členov

Vážení piloti,

dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou uzatvorenia základného úrazového poistenia pre členov Leteckej amatérskej asociácie SR (LAA SR) a ich rodinných príslušníkov, ktoré je uzatvorené medzi LAA SR a spoločnosťou MetLife. Dojednané poistné plnenie je 20.000€ v prípade smrti a do 3.000€ v prípade zlomenín. Celé znenie poistnej zmluvy -

 

Úrazové poistenie-poistná zmluva 001 Úrazové poistenie-poistná zmluva 002 Úrazové poistenie-poistná zmluva 003 Úrazové poistenie-poistná zmluva 004 Úrazové poistenie-poistná zmluva 005 Úrazové poistenie-poistná zmluva 006 Úrazové poistenie-poistná zmluva 007

Toto poistenie bolo dojednané ako nadštandardný benefit, ktorý nie je inak možné individuálne dojednať. Poistenie platí v celej Európe, 24 hodín denne, 365 dní v roku a uzatvára sa na technický rok. Netýka sa iba samotnej leteckej činnosti, ale platí pre všetky druhy športov, ktoré nie sú vykonávané na profesionálnej úrovni (lyžovanie, turistika, lezenie, cyklistika, box ….) a pre úrazy v bežnom živote (napr. zlomená noha na ľade na chodníku v Alpách, či zlomená ruka pri vodnom lyžovaní v Chorvátsku …). Pri úraze, ktorý vznikne v zahraničí, si nemýľte úrazové poistenie s cestovným poistením – samotné ošetrenie či pobyt v nemocnici v zahraničí spadá pod cestovné poistenie, ale tzv. bolestné si budete nárokovať po skončení liečenia z úrazového poistenia.

Zmluva je v platnosti od 01.06.2016. Poistení sú všetci členovia LAA SR, ktorí uhradili plný členský príspevok (nie členský príspevok pre nelietajúceho člena) a ich rodinných príslušníci, ktorí sa prihlásia do tohto poistenia (tí nemusia byť členom LAA SR).

Prihlásenie je jednoduché. Stačí napísať e-mail na sekretariat@laa.sk, kde uvediete meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu poisteného. Následne Vám zo sekretariatu budú zaslané údaje k úhrade Doplatku k členskému príspevku vo výške 85€/rok za každého člena LAA, resp. rodinného príslušníka. Poistení sú všetci prihlásení (s uhradeným doplatkom) od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po prihlásení – napr. prihlásenie a uhradenie doplatku od 01.06.2016 do 30.6.2016 znamená poistenie od 1.7.2016 do 30.06.2017.

Po prihlásení Vám pošleme tlačivo k určeniu si oprávnených osôb.

Každému, kto sa prihlási do poistenia a zaplatí doplatok k členskému pošle poisťovňa „Certifikát poistenia“ elektronicky spoločnosti LAA, ktorý je vystavený na meno poisteného do jedného mesiaca od dátumu poistenia. Tá následne elektronicky prepošle Certifikát poistenému.

Pre odpovede na doplňujúce otázky ma kontaktujte na dole uvedenom maily, resp. telefónnom čísle.

S úctou

 

Ing. Magdaléna Szabová MetLife

Viazaný finančný agent │Agentúra 737

Tel.: +421 387497340

Mobil: +421 907174962

magda.szabova@gmail.com

www.metlife.sk