Najúžasnejšia forma lietania

Motorové závesné lietanie

Zlet MZK na Vavrečke

Vážení piloti, pozývame Vás na zlet MZK, ktorý sa uskutoční 26.08. – 28.08.2016 na Vavrečke. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách. Program zletu MZK – Vavrečka Okruhová mapa Vizuálna približovacia mapa

Info z LAA

Vážení členovia, opäť sa nazbieralo niekoľko informácií, s ktorými by sme Vás radi oboznámili. Prosím, skúste čítať pozorne a všetko, aby ste sa vyhli možným nezrovnalostiam. 1. Už iba do 29.02.2016 je výška členského poplatku …
Read More

Školenie odborného personálu LAA SR

Vážení inštruktori, inšpektori a technici, pozývame Vás na školenie odborného personálu LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2016 o 10:00 v kasárňach v Žiline. Školenia sa môžu zúčastniť iba členovia, ktorí majú uhradený členský príspevok …
Read More

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby – zmena správnych poplatkov od 01.01.2016 !!!!

Vzhľadom k zmene zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo  s účinnosťou od 01.01.2016k zmene správnych poplatkov za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (platných do 31.12.2015) pre vybrané rádiové …
Read More