Najúžasnejšia forma lietania

Kontakty

Letecká amatérska asociácia SR                                                             IČO: 170 670 65

Jánošíkova 264                                                                                              DIČ: 20 20 699 857

010 01 Žilina

    mapa 1 mapa 2 mapa 3 mapa4  laurin budova

 

 

Prezident LAA:    PaedDr. Miroslav Jančiar

0903 441 416, pegasmiro@yahoo.com

Viceprezident LAA:     Mgr. Emil Červeňan

0949 365 023, emil.cervenan@gmail.com

Výkonný tajomník:  Dagmar Sekerková

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

0903 494 618, sekretariat@laa.sk, skype: sekretariat.laa

Administratíva: Martina Strapáčová

0903 431 416, administrativa@laa.sk, skype: administrativa.laa

Hlavný technik:  Ing. Jaroslav Fignár

0905 212 010, hlavny_technik@laa.sk

Riaditeľ letovej prevádzky:  Ing. Róbert Grexa

0948 700 402, rlp.laa.sk@gmail.com

 

Padákové lietanie bezmotorové Motorové padákové lietanie Závesné lietanie bezmotorové Motorové závesné lietanie

Členovia prezídia LAA za jednotlivé zväzy a zároveň členovia predsedníctva zväzov

Marek Jánošík
marek@x-tech.sk
0905 708 813
predseda zväzu
Ivan Pestún
ivanpestun@gmail.com
0911 410 801
predseda zväzu
Dušan Kalinka
dkalinka@gmail.com
0905 355 338
predseda zväzu
Ing. Tomáš Sluk
tomas.sluk@gmail.com
0904 527 776
predseda zväzu
Emil Červeňan
emil.cervenan@gmail.com
0949 365 023
podpredseda zväzu
Martin Šimko               paramartin@stonline.sk paramartin23@gmail.com 0907 471 304               podpredseda a hlavný inšpektor zväzu  Peter Gašparovič
pgasparovic@gmail.com       0905 825 951
podpredseda zväzu
Marián Turan
marturvytahy@stonline.sk
0905 459 922
podpredseda a hlavný inšpektor zväzu

Členovia predsedníctva zväzov

Peter Vrabec
vrabecptr@gmail.com
0903 103 839
Marián Adame
horoskola@horoskola.sk
0905 576 634
Martin Forgáč
forgac.martin@gmail.com
0915 816 615
Walter Topfer
walter@kupele-lucky.sk
0903 853 860
technik zväzu
Róbert Setnička st.
robert.setnicka@gmail.com
0903 711 181
Andrej Legutký
pkandy@mail.t-com.sk
0918 477 180
Jaroslav Sojka
jsojka@imcslovakia.sk
0905 478 313
Michal Papcún
miky3p1@gmail.com
0944 170 327
Marián Perger
marian.perger@gmail.com
0905 769 644
Ivan Plučinský
ivan.plucinsky@deltaclubba.sk
0948 404 559
Martin Ďurina               delta58@pobox.sk              0904 544 698              technik zväzu  

Členovia športových komisií zväzov

Emil Červeňan
emil.cervenan@gmail.com
0949 365 023              predseda ŠK  
Ivan Pestún
ivanpestun@gmail.com
0911 410 801                predseda ŠK  
Róbert Setnička st.
robert.setnicka@gmail.com
0903 711 181
Rastislav Navrátil
navratil@reart-stav.sk
0907 364 542
Marek Jánošík
marek@x-tech.sk
0905 708 813
Martin Ďurina               delta58@pobox.sk             0904 544 698
Tomáš Podmaník
tomas.podmanik@gmail.com
0917 452 669
Michal Papcún
miky3p1@gmail.com
0944 170 327

KONTROLNÁ  A  REVÍZNA  KOMISIA  LAA  SR (KRK LAA SR)

Jaroslav BREZINA - tlaciaren@netlaci.sk, 0905 507 552 - predseda KRK LAA SR

Martin ĎURINA - delta58@pobox.sk, 0904 544 698

Mgr. Martin FORGAČ - forgac.martin@gmail.com, 0915 816 615

Ing. Michal ŠPAČEK - misosp@gmail.com, 0911 869 636