11,000 stôp nad Levočskými vrchmi

Aj vďaka Motikovi a ochote zo strany RLP Bratislava sa dali veci do pohybu. Na základe vzniknutej situácie som bol oslovený LPS (letové prevádzkové služby) ohľadom možného riešenia podobných situácií a to vyznačením potrebných priestorov pre bezpečné lietanie bezmotorových klzákov nad výšku triedy G.

Považujem to za obrovské pozitívum a krok vpred a týmto sa chcem poďakovať LPS za prejavenú dobrú vôľu riešiť aj naše problémy.

O priebehu konania Vás budem informovať.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky