Milí členovia,

ak ste sa rozhodli LAA SR podporiť poukázaním 2%, nižšie sú inštrukcie, ako tak spraviť. V minulom roku sme sumou 626€ čiastočne prispeli na štartovné na Majstrovstvá Sveta v paraglidingu pre našich 4 reprezentatntov. Ďakujeme veľmi pekne !!!

Ak si podávate daňové priznanie sami (živnostníci, firmy – s.r.o., a.s., …) nezabudnite do príslušných kolóniek v daňovom priznaní uviesť:

– sumu 2% z Vašej dane

-naše IČO: 170 670 65

– našu právnu formu: občianske združenie

– náš názov: Letecká amatérska asociácia SR

– naše sídlo: Framborská 58, 010 01 Žilina

Ak ste zamestnanci:

– požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ – je v prílohe

– vypíšte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane“ – je v prílohe. Údaje, ktoré je potrebné vyplniť, nájdete v tlačive „Potvrdenie o zaplatení dane“, ostatné sú už v ňom

– obe tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30.04.2014 (poštou doporučene alebo osobne), prípadne ich môžete zaniesť p. Sekerkovej na sekretariát LAA SR v Žiline najneskôr do 20.04.2014 a ona ich doručí na príslušný daňový úrad.

2% Vyhlásenie o poukázaní 2%

2% Potvrdenie o zaplatení dane za 2013

Súvisiace príspevky