Vážení piloti,

dovoľte mi hlavne poďakovať sa za Vašu podporu pri včerajšom rokovaní na MDaV SR. Aj v takom nepriaznivom počasí sa Vás tam zišlo do 60 pilotov a verím, že aj Vašim serióznym a zodpovedným správaním ste prispeli ku kladnému obrazu našej asociácie v očiach ministerstva.

Samotného stretnutia sa za LAA SR zúčastnili prezident M. Jančiar, výkonný tajomník D. Sekerková, riaditeľ letovej prevádzky R. Grexa a viceprezident E. Červeňan. MDaV SR zastupovali štátny tajomník J. Kmeť, riaditeľ sekcie civilného letectva M. Németh a štátny radca P. Serbin.

Stretnutie sa nieslo v kľudnom a chápavom duchu. Predostreli sme naše hlavné problémy – lekárske prehliadky, prevádzkové plochy, výcvikové strediská a financovanie LAA SR zo štátneho rozpočtu, ktoré sme jednotlivo rozdiskutovali.

Výstupy z tohto stretnutia sú nasledovné:

  1. LAA SR pošle návrhy s odôvodnením do pripravovaného „podnikateľského kilečka 2“

– ohľadom zníženia byrokratickej záťaže je to zjednodušenie lekárskych prehliadok pre pilotov našich druhov LŠZ  (lekárska prehliadka od obvodného lekára)

– ohľadom zníženia finančnej záťaže je to oslobodenie od platieb za hlavné prevádzkové plochy LAA SR.

  1. Po vedením štátneho radcu P. Serbina bude zriadená pracovná komisia pri MDaV SR, kde budú mať zastúpenie všetky organizácie zaoberajúce sa letectvom a ktorá bude pracovať na návrhu zmeny leteckého zákona. Našu organizáciu budú zastupovať M. Jančiar a D. Sekerková.

Nezostáva mi nič iné iba dúfať, že po dlhých rokoch ťažkej práce a po veľa patových jednaniach konečne dosiahneme niečo, čo nám zjednoduší naše športové lietanie.

Miroslav Jančiar

Súvisiace príspevky