Najúžasnejšia forma lietania

Osobný list pilota LŠZ platný od 25.05.2018