Školenie odborného personálu

Školenie odborného personálu január 2018

Vážení  piloti,

v nasledujúcich odkazoch nájdete prezentácie, ktoré odzneli na školení odborného personálu LAA SR. S prešetrením nehôd sa môžete oboznámiť priamo na stránke Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru, alebo aj na našej stránke v sekcii nehody.

Link na stránku Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=89731

Skolenie OP LAA 2018

Redizajn vzdušného priestoru SR

RCC-2018-LAA SR

Zákon-č.-143_1998-Z.-z.-o-civilnom-letectve-letecký-zákon-a-o-zmene-a-doplnení-niektorých-zákonov-v-znení-neskorších-predpisov

Zmena hláskovacej abecedy