Ako požiadať o vykonanie zmeny v povolení na prevádzku rádiostanice

Vážení piloti,

zverejňujem skúsenosť člena LAA SR s vykonaním zmeny na úrade pre reguláciu elektronických a poštových služieb. Za upozornenie Ondrejovi ďakujem.

Text mailu:

Dnes som sa rozprával s pani Chrobákovou (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra), ktorá má na starosti letecké pásmo.

Pri výmene vysielačky (ako napríklad teraz pri prechode na 8,33)  je potrebné nahlásiť jej zmenu pomocou formulára (viď linky nižšie).

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/48211_lps-odt.odt

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/48210_lps-docx.docx

 

V žiadosti vyznačiť „vykonanie zmeny v povolení č.“, vypísať relevantné údaje a uhradiť správny poplatok 3,- € (buď elektronickým kolkom, alebo prevodom na účet uvedený v žiadosti).

Oficiálne by sme mali aj poslať pôvodné povolenie, ale vraj stačí jeho „preškrtnutá kópia“, keďže ju potrebujeme pri lietaní a keby pošleme originál, tak rádiostanice používame bez platného povolenia… (koniec textu).

Ja som to riešil tak, že som sa vzdal starého povolenia na vysielačku, ktorá nebola schopná pracovať s kanálovým odstupom 8,33 a požiadal som o vydanie nového povolenia na novo zakúpenú vysielačku. Samozrejme sa mi zmenila aj volacia značka rádiostanice.

Prajem len samé bezpečné pristátia.

RLP LAA SR

 

 

Súvisiace príspevky