Majstrovstvá Slovenska v Paraglidingu 2013

Na registráciu s nižším štartovným ostáva už len 19 dní a registrovaných pilotov pribúda.

Pravidla

Závod je zařazen do kategorie FAI2 a bude probíhat podle platného sportovního řádu FAI a platného českého sportovního řádu. Budeme létat klasické soutěžní úlohy s typem startu RACE nebo SPEEDRUN.

Maximální počet pilotů v závodě je 120 + 5 divokých karet organizátora.

Požadavky na soutěžící piloty

Všichni piloti musí mít sjednané pojištění na škody způsobené třetím osobám vztahující se na soutěžní létání v rámci závodu

Všichni piloti musí mít sjednané pojištění léčebných výloh a transportu do nemocnice

Všichni piloti musí splňovat zákonné požadavky pro létání ve Slovinsku

Všichni piloti musí létat na nemodifikovaných EN certifikovaných padákových kluzácích

Piloti kteří chtějí aby jejich výsledek byl započítán do světového žebříčku WPRS musí vlastnit platnou FAI licenci pro rok 2013.

Doklady o pojištění budeme kontrolovat při registraci

Všichni soutěžící piloti v rámci celého závodu létají na vlastní riziko a s vědomím bezpečnostních rizik, které soutěžní létání na PK přináší.

Vyhlašované Kategorie

Soutěž bude probíhat v níže uvedených kategoriích. První tři vítězi obdrží trofeje a případné ceny od sponzorů.

Celkové pořadí

  • Open
  • Ženy
  • Sport  – piloti létající padáky certifikované v kategoriích EN-C, EN-B nebo EN-A
  • Standard – pilots flying EN-B or EN-A gliders

kategorie bude vyhlášena v případě účasti alespoň 5 pilotů v kategorii.

Mistrovství SR 2013

  • Open 
  • Sport – max EN-C
  • Standard – max EN-B

 

Registrace a startovné

Startovné pro soutěž je 140 EUR resp. 3640 Kč, za předpokladu připsání na účet organizátora do 31. května 2013.

Od 1. června je startovné 160 EUR resp. 4160 Kč

Startovné zahrnuje každý letový den vývozy na start, svozy, drobnosti, trofeje, skórovací servis a soutěžní servis.

V případě že pilot nepřijede na závod není možné vyžadovat vrácení startovného. Vrácení startovného není možné ani v případě, že pilot zruší účast před začátkem závodu.

Jak zaplatit startovné

Nezapomeňte do poznámky pro příjemce u platby uvést: TOLMIN 2013 a vaše celé jméno abychom mohli platbu identifikovat!

Pokud chcete zaplatit v českých korunách (CZK), použijte účet 1225166022/2310 (pouze CZK!!!)

Pokud chcete zaplatit v EURO, je možné zaplatit na český euroúčet 2200180658/2010 (pouze EURO!!!)

!!!Pro piloty ze SLOVENSKA!!! – pro minimalizaci poplatků za převod, použijte slovenský euroúčet2200180658/8330 (pouze EURO ze SK!!!)

Nezapomeňte do poznámky pro příjemce u platby uvést: TOLMIN 2013 a vaše celé jméno abychom mohli platbu identifikovat!

 

Registrace a rezervované místa

Do 15. května 2013 platí následující rezervace míst v závodě. Následující piloti mají zaručené místo v závodě, pokud uhradí startovné do 15. května

  • prvních 50 zaplacených Českých pilotů
  • prvních 30 zaplacených Slovenských pilotů
  • prvních 30 zaplacených Litevských pilotů

Po tomto datu a pro piloty, kteří nemají rezervované místo platí pravidlo, kdo dřív zaplatí, jede. Ve velmi nepravděpodobném případě, kdy bychom museli před 15.5. odmítnout zaplaceného pilota proto, že kvůli pilotům s rezervovaným místem se do závodu nedostal, mu samozřejmě bude vráceno celé startovné. Pro určení pořadí pilotů je důležité datum, kdy se organizátorovi připíše platba startovného na účet.

Termín a program závodu

Centrum závodu (HQ) bude v kempu Gabrje

Saturday 29th June 17:00-22:00 – registrace v HQ

Sunday 30th June 8:00-9:00 – pozdní registrace v HQ

Sunday 30th June 9:00 – povinný první briefing a ranní briefing

 

Neděle 30. června – sobota 6. července:

Soutěžní dny. Sobota 6. července náhradní den použitý pouze v případě neuletění used only in case there are not 3 valid tasks flown till Friday.

9:00 ranní briefing v kempu a transport na start

okolo 11:30 v závislosti na aktuálních podmínkach – task briefing na startu

okolo 18:00 stahování GPS v kempu

 

Poslední soutěžní den (pátek nebo sobota) po stažení GPS bude vyhlášení výsledku a následná párty.

Letový terén

V závodních dnech budeme používat startovačky Kobala a Stol. Transport na start bude organizován z kempu a svozy budou končit v kempu, kde taky bude v obvyklé sitaci umístěn cíl. V případě, že budeme stíháni velmi špatným počasím můžeme některé dny soutěžit na Lijaku. V takovém případě budou vývozy organizované z přistávačky pod Lijakem a svozy budou končit tamtéž.

 

 

Súvisiace príspevky