Odporučenie RLP k lietaniu pilotov LAA SR

Vážení členovia LAA SR,

vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku a opatrenia vlády SR žiadame všetkým členom LAA SR, aby pri lietaní a činnostiach s tým spojených zachovávali maximálnu opatrnosť a konali uvážene.

Preto odporúčame:

– nevykonávať zvozy autami na štartovačky, aby nedochádzalo ku blízkym kontaktom s cudzími ľuďmi

– nevykonávať tandemové lety, ak nejde o rodinných príslušníkov alebo partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti

– nevykonávať výcvik, nakoľko nie je možné po každom použití všetko vždy dezinfikovať a je potrebné zamedziť vzájomnému kontaktu cudzích ľudí

– pri vyčkávaní na štartovačkách zachovávať bezpečné vzdialenosti medzi pilotmi a používať rúška alebo inú ochranu nosa a tváre

– lietať s maximálnou opatrnosťou, aby  sme zbytočne nezaťažovali zdravotnícky personál a záchranné zložky

– byť ohľaduplný jeden k druhému a s maximálnym rozumom prispieť k tomu, aby sa vírus nešíril a aby sme čo najskôr mohli lietať ako predtým.

Sú zakázané akékoľvek organizované športové akcie a je zakázané zhromažďovanie sa ľudí, tak to prosím rešpektujme.

V tomto období je možné len individuálne rekreačné lietanie.

S prianím  pevného zdravia

Robert Grexa

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky