Informácia o lietaní na Slovensko zo zahraničia

https://aim.lps.sk/web/index.php?fn=301&lng=sk&sess=BsKVaz1NKqTTpj5DkgqgEV0LUHb34vOPCGACCAEJ

(C1019/20 NOTAMR C0958/20
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2006200400 C)2009202359EST
E)COVID-19: OBMEDZENIA LETU
CIVILNE LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI INEHO STATU A S MIESTOM
PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE.
TO NEPLATI PRE:
1. LETY LIETADIEL NA LETECKU PREPRAVU NAKLADU A POSTY
2. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH
A ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA
3. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV
4. LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
5. LETY NA HUMANITARNE UCELY
6. LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM
ORGANOM
7. TECHNICKE A PREMIESTNOVACIE LETY
8. VSETKY LETY LIETADIEL NA PALUBE S CESTUJUCIMI S PRECHODNYM
ALEBO TRVALYM POBYTOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S POZNAMKOU
REPATRIACIA VO FPL
9. TECHNICKE MEDZIPRISTATIE NA NEOBCHODNE UCELY S CIELOM DOPLNENIA
PALIVA ALEBO Z DOVODU MIMORIADNEJ ALEBO NUDZOVEJ SITUACIE BEZ
MOZNOSTI NASTUPENIA ALEBO VYSTUPENIA CESTUJUCICH, NALOZENIA
ALEBO VYLOZENIA NAKLADU
10. LETY NA ZABEZPECENIE HOSPODARSKEJ A SOCIALNEJ FUNKCIE STATU
SO SUHLASOM MINISTRA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
11. VSETKY LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI BULHARSKA, CYPRU, CESKEJ
REPUBLIKY, CIERNEJ HORY, DANSKA, ESTONSKA, FAERSKYCH OSTROVOV,
FINSKA, GRECKA, CHORVATSKA, ISLANDU, LICHTENSTAJNSKA, LITVY,
LOTYSSKA, MADARSKA, MALTY, MONAKA, NEMECKA, NORSKA, POLSKA,
RAKUSKA, SLOVINSKA ALEBO SVAJCIARSKA A S MIESTOM PRISTATIA
NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
)

Súvisiace príspevky