Informácia o účasti na koordinačnej porade (KP) a rokovaní s DÚ SR

Vo štvrtok 20.10.2016 bola vo Zvolene KP k využitiu vzdušného priestoru SR. Za LAA sa zúčastnili RLP a prezident LAA. Zo strany LAA neboli vznesené žiadne požiadavky na objednanie priestorov. Závery z KP budú zverejnené na stránke LAA po zaslaní od AMC Zvolen. Po ukončení KP sme sa presunuli do Lučenca, kde bolo rokovanie s Dopravným úradom SR, sekciou civilného letectva za účasti LAA, SNA, SFUL a SLA. V Lučenci sa do rokovania zapojil aj HT LAA. Preberali sa témy: letecký zákon, porušovanie pravidiel lietania, zdravotné prehliadky pilotov, schvaľovanie prevádzkových plôch a ďalšie.

Súvisiace príspevky