Vážení kolegovia,

touto cestou sa Vám chcem všetkým poďakovať za iniciatívny a zodpovedný prístup pri prehliadkach našich LŠZ. Aj keď sú veľké rozdiely v počte prehliadok, ktoré ste ako jednotlivci urobili, nič to nemení na skutočnosti, napriek tomu, že nie je ešte koniec roka, k dnešnému dňu máme vydaných 518 TP (s paramotormi o niekoľko desiatok viac), čo je historický rekord vo vydaných TP v kalendárnom roku.

Ospravedlňujem sa, že nestíham pracovať na novej databáze, ale pokúsim sa dať na internetovú stránku súčasnú elektronickú podobu v obmedzenej forme tak, aby každý vedel, aké LŠZ má zaevidované a kto sa nachádza v červených číslach, tak, aby sa ešte viac „vyčistila“ evidencia.

Všetkých technikov MZK som touto cestou žiadal, aby mi poslali poznávacie značky MZK, ktoré skontrolovali, podľa záväzného nariadenia. Tieto informácie žiadam od každého technika MZK pravidelne k 1. a 15. dňu v mesiaci, aby bol prehľad o skontrolovaných MZK, aby sme mohli vyvodiť dôsledky z neprekontrolovaných MZK.

Ďakujem, s pozdravom

 

Letu zdar!

Hlavný technik LAA SR

 

Súvisiace príspevky