V poslednej dobe prichádzajú na sekretariát LAA SR písomné sťažnosti na leteckú nekázeň pilotov motorových padákových klzákov. Piloti porušujú predpisy nízkymi letmi nad zastavanými oblastiami vo výškach cca 15 – 20 metrov (Nitra, Nové Zámky, Malý Madaras, Králová nad Váhom atd. ).

Ďalšie sťažnosti sa týkajú narušovaním ATZ letísk miestnych aeroklubov. (Nitra, Nové Zámky, Partizánske atd.)

Touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých členov LAA SR, pokiaľ budú mať vedomosť o týchto nedisciplinovaných pilotoch, aby ich usmernili vo svojej leteckej činnosti, lebo zlé meno padá na vrub celej našej organizácie.

Niektorý sťažovatelia hrozia, že budú podávať podnety na policajné orgány SR. V takomto prípade by bola sťažnosť postúpená na Dopravný úrad, ktorý má právomoc vyrúbiť pokutu v správnom konaní až do výšky 330 euro.

Preto Vás touto cestou žiadame o dodržiavanie predpisov  a zákonov aby sme mali bezproblémové toto naše krásne rekreačné lietanie.

Ďakujeme.

Vedenie LAA SR v zastúpení

Mgr. Miroslav Jančiar, Ing. Milan Bohuš, Ing. Vladimír Krempaský a Dagmar Sekerková

Súvisiace príspevky