Predsedníctvo zväzu MPK vyhlasuje Ligu v MPK 2014. Žiadame usporiadateľov zletov MPK v roku 2014 o zaradenie tejto súťaže do svojho programu. Od usporiadateľa požadujeme zabezpečenie odlietania minimálne dvoch disciplín. Usporiadateľ súťaže (zletu) bude podporený Zväzom MPK finančnou dotáciou od 0 do 100 eur. Prípadný záujemcovia nahlasujte svoje návrhy do konca januára 2014  alebo minimálne mesiac pred usporiadaním zletu na e-mail pegasmiro@yahoo.com. Prípadné konzultácie na tel. 0903 44 14 16.

Miro Jančiar, Predseda zväzu MPK

Súvisiace príspevky