Manuál ICOM IC-A6E

Na sociálnej sieti facebook ste prejavili záujem o manuál rádiostanice ICOM IC-A6E v českom jazyku. Tento manuál sa mi nepodarilo nájsť v českom jazyku. Touto cestou chcem poďakovať pánovi Štefanovi Marcinčákovi za zaslanie manuálu     IC – A6 v českom jazyku v elektronickej forme:

manual_cz_IC-A6

Verzia IC A6E je podrobne popísaná v manuály v anglickom jazyku:

IC-A24E_A6E_833_manual  – anglický

Súvisiace príspevky