Nové pravidlá CC LAA SR a interval záznamu GPS

GPSlogs_autor_Maroš Kravec

RE: GPS a záznam tracklogov

Ako predseda zväzu PG som dostal od Maroša Kravca žiadosť na uverejnenie jeho príspevku k novým pravidlám CC na rok 2014. Nemám rád polovičné pravdy a po prečítaní článku som bol nútený stráviť jeden celý deň programovaním a analýzov spomenutých letov spolu s kopou ďalšími igc súbormi rôznych GPS.

 Spravil som si program na analýzu .igc a prešiel spomínané lety, prešiel som všetky moje lety od roku 2008, a ešte niekoľko náhodných z XC a interval zápisu bez výpadkov do 10 sekúnd sa dá dodržať správnym nastavením GPS. Ale v súboroch sa vyskytovali výpadky najmä pri zapínaní prístroja (rôznym GPS trvá rôznu dobu inicializácia a stabilizácia prijímaného signálu) a pri vypínaní GPS (kedy sa pravdepodobne rukou zakryje anténa). Počas letu boli výpadky ojedinelé. Niektoré boli síce zaujímavé :), najmä tie pri hraničnej výške, ale vyskytli sa aj výpadky v nižších výškach. Veľa letov nevyhovovalo kvôli vysokému nastaveniu intervalu zápisu. Tento interval bol ale počas celého letu stabilný a bez výpadkov.

 Lety ktoré Maroš v článku uvádza tak vykazujú chybovosť tak ako je napísané, ale len z dôvodov ktoré som spomenul už skôr. Ako príklad spomeniem let 2013-01-18-XGD-164-01.igc s 2021 chybami. Celý záznam má 2022 bodov s pravidelným intervalom 13 sekúnd. Takže to strašné číslo tam musí byť.

 Z týchto dôvodov odporúčam športovej komisii prehodnotiť tento bod pravidiel a interval nastaviť inak (na vyžšiu hodnotu) a aj prípadné kontroly.

 Osobne ma mrzí, že takéto veci musíme riešiť cez FB a keď treba tak sa nikto kompetentným neozve a len nadáva. Každý sa môže pomýliť. Verím že náprava bude k spokojnosti všetkých.

 

Marek Jánošík – predseda PG

Súvisiace príspevky