Opäť sťažnosti

Vážení piloti,

opäť sa nám začínajú množiť sťažnosti na lietanie s motorovými LŠZ.Už  niekoľko dní v krátkom období, v oblasti Žiliny a okolia nám kazí meno pilot, ktorý nalietava v malej výške vo večerných hodinách ponad domy. Snažte sa aj vo vlastnom záujme dohovárať podobným pilotom, pretože v opačnom prípade budeme mať komplikovanejšie lietanie všetci. Odporučil som, aby v podobných prípadoch kontaktovali políciu, ktorá môže pilota sledovať do pristátia a legitimovať ho po pristátí. Ide prinajmenšom o porušenie leteckého zákona, ale dá sa to klasifikovať aj ako všeobecné ohrozenie.

Pre zopakovanie:

Minimálne výšky

LŠZ nesmú letieť:

  • nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve vo výške, ktorá je menšia ako 1 000 ft (300 m) nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od LŠZ. Okrem vzletu a pristátia alebo prípadu, keď príslušný orgán vydal povolenie, sa lety nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve musia vykonávať v takej výške, ktorá umožní v prípade vzniknutého nebezpečenstva pristáť bez ohrozenia osôb alebo majetku na zemi.
  • všade inde ako je uvedené v predchádzajúcom bode, vo výške nižšej ako 500 ft (150 m) nad najvyššou prekážkou v okruhu 150 m od LŠZ.

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky