Prehľad legislatívy bol vytvorený pomocou dotazníka, ktorý bol zasielaný zahraničným asociáciám alebo inštruktorom. Je možné , že obsahuje drobné odchýľky a chyby, avšak predpokladám, že je vo všeobecnosti správny.

Tento prehľad nám pomáha v argumentácii na Leteckom úrade SR a na Ministerstve dopravy s cieľom zjednodušiť predpisy na Slovensku.

kliknite sem: Prehlad legislativy pre PK, MPK, ZK a MZK

 

Súvisiace príspevky