aktualizované 21.4.2015

Podľa Postupov pre výkon činností letovej spôsobilosti LŠZ, stanovených v rozhodnutí vydanom Leteckým úradom SR časť 7.2.2 – Opakovaná príprava,  z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu,  pozastavuje Hlavný technik LAA SR ku dňu 21.2.2015 výkon činnosti technika LŠZ do individuálneho doškolenia  týmto technikom LAA SR :

 1. Uzsák Ladislav
 2. Švec Miroslav
 3. Grega Milan
 4. Vrabec Peter
 5. Gorun Peter
 6. Kolibár Jozef

 

Podľa Smernice pre prevádzku lietajúcich športových zariadení LZ-1, hlavy 7, článku 8.9.6, 8.9.7 a článku 8.9.8, z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu LAA SR, pozastavuje Riaditeľ letovej prevádzky SR ku dňu 21.2.2015 do individuálneho doškolenia týmto inštruktorom LAA SR  :

 1. Pekárik Patrik
 2. Dado Ľudovít
 3. Nizner Ferdinand
 4. Stankievič Vladimír
 5. Strečko Eugen
 6. Ledník Tomáš

 

Podľa Smernice pre prevádzku lietajúcich športových zariadení LZ-1, hlavy 7, článku 8.9.6, 8.9.7 a článku 8.9.8, z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu LAA SR, pozastavuje Riaditeľ letovej prevádzky SR ku dňu 21.2.2015 do individuálneho doškolenia týmto inšpektorom LAA SR :

 1. Kaňuch Gabriel
 2. Grega Milan
 3. Vrabec Peter

 

Menovaný sú ku dňu 21.2.2015 vyňatý zo zoznamu inšpektorov, inštruktorov a technikov na stránke LAA SR do doškolenia.

Súvisiace príspevky