Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MPL

Vážení členovia,

pozývame Vás na Valné zhromaždenie zväzu MPL LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2015 o 10.00 v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková.

Program:

1. Privítanie a otvorenie valného zhromaždenia

2. Voľba zapisovateľa, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti zväzu za uplynulé obdobie

4. Vystúpenie prezidenta, RLP a HT LAA SR

5. Diskusia

6. Voľba predsedu zväzu, podpredsedu zväzu a členov predsedníctva zväzu

7. Voľba členov Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR

8. Voľba členov Prezídia LAA SR

9. Voľba delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR v marci 2015

10. Iné

11. Uznesenie a záver

 

Miroslav Jančiar, predseda zväzu MPL LAA SR

Súvisiace príspevky