Prerozdelenie príspevku uznanému športu 2022

Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo zasadanie Športovej komisie SNA za účelom prerozdelenia štátnej dotácie na šport tzv. príspevku uznanému športu. Zápisnicu s uznesením nájdete pod odkazom alebo v sekcii LAA -> Stanovy a zápisnice.

Súvisiace príspevky