Najúžasnejšia forma lietania

Usmernenie HT 1/2021

Hlavný technik s okamžitou platnosťou nariaďuje kontrolu karabín z hliníkovej zliatiny od firmy WOODY VALLEY, MODEL snc, VIA VIENNA 9238 100 TRENTO TALIANSKO. Do vyšetrenia praskliny karabíny, spoja postroj - padákový klzák, sú tieto karabíny zakázané používať. Viac v nariadení HT dole.