HT02/2022 zo dňa 26.04.2022

S okamžitou platnosťou žiadam o zvýšenú pozornosť pri predletových kontrolách LŠZ ako aj pri periodických či iných kontrolách LŠZ v pôsobnosti LAA SR, s dôrazom na spojovacie a upínacie časti techniky a výstroja…

 

 

Usmernenie-HT-LAA-SR-02-2022

Súvisiace príspevky