Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR 10.08.2013 o 11:00 hod. na letisku Lisková pri Ružomberku

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR

 

 

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2013 o 11:00 hod. na letisku Lisková pri Ružomberku.

Program:

–  voľba predsedníctva zväzu

–  voľba podpredsedu zväzu a zároveň 2. člena Prezídia LAA SR

–  voľba športovej komisie

–  voľba technika zväzu

–  diskusia

 

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia zväzu MPK LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2013.

Vaše návrhy a pripomienky neváhajte predniesť v diskusii.

Dúfame, že si Vás čo najviac nájde čas a stretneme sa v maximálnom počte !!!

 

 

                                                                                  Predsedníctvo zväzu MPK LAA SR

Súvisiace príspevky