Valné zhromaždenie zväzu  motorového závesného lietania

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie zväzu motorového závesného lietania LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2018 o 10:00 hod. v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková.

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu MZL LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2018.

Program (časy sú orientačné):

10:00                          – otvorenie, voľba komisií

10:30 – 13:00              – správa o činnosti zväzu a zasadaniach predsedníctva MZL

– príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

– príhovor HT LAA SR Jaroslava Fignára

– priestor na diskusiu s RLP, HT a výkonným tajomníkom

12:30 – 13:30              – občerstvenie, obed (pizza)

13:30                            – diskusia

– voľba členov do zväzových funkcií a delegátov na KD LAA SR

– uznesenie

– záver

Teším sa na Vašu účasť !!!

 Ing. Tomáš SLUK, Predseda zväzu MZL LAA SR

 

Súvisiace príspevky