Najúžasnejšia forma lietania

Valné zhromaždenie zväzu MZL LAA SR

Valné zhromaždenie zväzu  motorového závesného lietania

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie zväzu motorového závesného lietania LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2018 o 10:00 hod. v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková.

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu MZL LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2018.

Program (časy sú orientačné):

10:00                          - otvorenie, voľba komisií

10:30 - 13:00              - správa o činnosti zväzu a zasadaniach predsedníctva MZL

- príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

- príhovor HT LAA SR Jaroslava Fignára

- priestor na diskusiu s RLP, HT a výkonným tajomníkom

12:30 - 13:30              - občerstvenie, obed (pizza)

13:30                            - diskusia

- voľba členov do zväzových funkcií a delegátov na KD LAA SR

- uznesenie

- záver

Teším sa na Vašu účasť !!!

 Ing. Tomáš SLUK, Predseda zväzu MZL LAA SR