Valné zhromaždenie zväzu ZL LAA SR

Vážení členovia,

pozývam Vás na Valné zhromaždenie zväzu závesného lietania LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 10:00 hod. v Martine v budove bývalého riaditeľstva ZŤS.

Adresa:   Fresh and Fried, Thurzova 16, 036 01 Martin.

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu ZL LAA SR, ktorí majú riadne uhradený členský príspevok pre rok 2018.

Program (časy sú orientačné):

10:00                    – zahájenie, voľba zapisovateľa a komisií

10:30 – 13:00        – príhovor Prezidenta LAA SR

– prezentácia od RLP LAA SR Róberta Grexu

– príspevok nového HT LAA SR Jaroslava Fignára

– priestor na krátku diskusiu s Prezidentom, RLP, HT a výkonným tajomníkom

// Vzhľadom k tomu, že v rovnakom čase sa koná aj Valné zhromaždenie zväzu PG, je možná aj neúčasť Prezidenta či RLP, prípadne ich účasť v neskoršom, ako plánovanom  čase na našom stretnutí. //

13:00 – 14:00        – obed

Pre zabezpečenie obeda je potrebné nahlásiť svoju účasť najneskôr do 18.11.2018 na sekretariat@laa.sk

14:00 –                  – diskusia ( návrhy do diskusie prosím zaslať vopred na dkalinka@gmail.com

– voľba členov do funkcií

– uznesenie

– záver

 

Teším sa na Vašu účasť !

Dušan Kalinka, predseda zväzu ZL LAA SR

 

Súvisiace príspevky