Výnimka v platnosti pilotného preukazu

Vážení piloti,

na základe rozhodnutia č. 10377/2020/OdUAV-002/MT udeľuje Dopravný úrad pre LAA SR na základe jej žiadosti výnimku z dodržiavania ustanovení v smernici LZ-1 Smernica pre prevádzku LŠZ v bodoch 8.4., 8.5., 8.6., a 8.7. a to nasledovne:

Výnimka sa vzťahuje na preukazy spôsobilosti leteckého personálu (pilotný preukaz) a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, ktorých platnosť končí v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 do 31.07.2020, ktoré sa týmto budú považovať za platné do 31.08.2020.

Výnimku je možné uplatniť pre všetky osvedčenia zdravotnej spôsobilosti bez obmedzenia alebo pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti so zrakovým obmedzením.

Ing. Róbert Grexa, RLP LAA SR

Súvisiace príspevky