Výška členských príspevkov na rok 2014

Výška členských poplatkov sa nemení  a ostáva na úrovni z roku 2013.

Členský príspevok je 50 eur a je potrebné uhradiť ho do 28.2.2014.

číslo účtu: 8000037432 / 0200

variabilný symbol: uvádzajte svoje rodné číslo

 

 

Tí, ktorí tento termín premeškajú, lietajú tandemy alebo si chcú nárok na znížené členské (študenti, dôchodcovia, telesne postihnutí), nájdu info tu: http://www.laa.sk/administrativa/clenske-v-laa/

 

Pýtajte sa tu: http://www.laa.sk/o-laa/kontakty/

Súvisiace príspevky