Výzva pre usporiadateľov SP a MSR v paraglidingu 2015

Športová komisia (ŠK) PG LAA SR vyzýva potencionálnych záujemcov o organizovanie Slovenského Pohára (SP) a Majstrovstiev Slovenskej Republiky (MSR) v paraglidingu pre rok 2015 aby svoje ponuky zaslali predsedovi ŠK, Emilovi Červeňanovi na adresu emil.cervenan@gmail.com

 • Termín uzávierky pre SP 2015 je do 2015-01-20 vrátane
 • V ponuke uveďte
  • Termín a náhradný termín závodu
  • Organizátor
  • Štartoviská

Ponuky na organizáciu MSR 2015 posielajte na rovnakú adresu najneskôr do 2014-12-30.

 • Termín uzávierky pre SP 2015 je do 2014-12-30 vrátane
 • V ponuke uveďte
  • Termín závodu
  • Organizátor
  • Štartoviská
  • Predpokladaná cena štartovného
  • Služby zahrnuté v štartovnom (vyžadujú sa vývozy a zvozy z trate, zaistenie RLP, zaistenie potrebných povolení – okrem LU, spracovanie výsledkov, HQ, možnosť rezervácie ubytovania, vyhodnotenie)

                                                                                                      ŠK PG LAA SR

 

Súvisiace príspevky