Najúžasnejšia forma lietania

Kalendár podujatí LAA SR

Paragliding

Motorový paragliding

Motorové závesné lietanie

Závesné lietanie (rogalo)

Novinky

Školenie odborného personálu LAA SR

Vážení inštruktori, inšpektori a technici, pozývame Vás na školenie odborného personálu LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2016 o 10:00 v kasárňach v Žiline. Školenia sa môžu zúčastniť iba členovia, ktorí majú uhradený členský príspevok …
Read More

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby – zmena správnych poplatkov od 01.01.2016 !!!!

Vzhľadom k zmene zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo  s účinnosťou od 01.01.2016k zmene správnych poplatkov za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (platných do 31.12.2015) pre vybrané rádiové …
Read More

Výzva pre usporiadateľov SP a MSR v paraglidingu 2016

Športová komisia (ŠK) PG LAA SR vyzýva potencionálnych záujemcov o organizovanie Slovenského Pohára (SP) a Majstrovstiev Slovenskej Republiky (MSR) v paraglidingu pre rok 2016 aby svoje ponuky zaslali predsedovi ŠK, Emilovi Červeňanovi na adresu emil.cervenan@gmail.com Termín …
Read More