Najúžasnejšia forma lietania

IPPI karta

IPPI KARTA

 Čo je IPPI karta ?

IPPI je skratka názvu International Pilot Proficiency Identification. Je to potvrdenie skúseností pilota, ktoré je potrebné pri lietaní v zahraničí. Platnosť IPPI karty je závislá na platnosti národného pilotného preukazu (IPPI karta nenahradzuje národný pilotný preukaz, je platná iba s platným národným pilotným preukazom).

Na základe stupňa IPPI karty môžu správcovia letových terénov zistiť, akého skúseného pilota majú na kopci a v prípade, že ide o zložitý terén, môžu Vám odporučiť lietanie iba pod dohľadom inštruktora (napr. vo Švajčiarsku je možné samostatné lietanie iba pre držiteľov IPPI karty 4. a 5. stupňa). Prípadne Vám nedovolia štartovať vôbec.

 

Ako môžem získať IPPI kartu ?

IPPI kartu môže získať iba člen LAA SR a to tak, že o ňu zažiada na Osobnom liste (vyplní časti A,B,C a v časti A označí bod 4 – Iné, kde napíše, že žiada vydať IPPI kartu). Osobný list potom doručí inšpektorovi príslušnej odbornosti, ktorý v časti D v Osobnom liste  napíše vyjadrenie, aký stupeň odbornosti (viď nižšie) zodpovedá letovej praxi člena. Vyplnený Osobný list potom treba zaslať na sekretariát LAA SR a uhradiť poplatok za vydanie IPPI karty vo výške 16 € na účet LAA SR.

Pokiaľ časom žiadate o zvýšenie stupňa IPPI karty, postup je rovnaký, ako pri prvom vydaní IPPI karty vrátane úhrady poplatku 16 €.

 

Členenie jednotlivých stupňov podľa letovej praxe

IPPI karty majú celkovo 5 stupňov, ktoré na seba nadväzujú, označovaných PARA PRO pre pilotov PK a SAFE PRO pre pilotov ZK. Nižšie uvedené požiadavky pre vydanie IPPI karty sú najstručnejším výťahom požiadaviek podľa FAI. Ich úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na www.fai.org.

PARA PRO

STUPEŇ 1

V PARA PRO sa neprideľuje.

STUPEŇ 2

Požiadavky:

- minimálne 6 letových dní

- minimálne 30 úspešných letov, z toho 10 výškových (s minimálnym prevýšením 300m)

Inštruktor by mal byť presvedčený, že študent je počas letu schopný postarať sa o bezpečnosť vlastnú i ostatných, na základe poskytnutých inštrukcií a odporúčaní.

STUPEŇ 3

Požiadavky:

- minimálne 60 úspešných letov a celkovo 10 letových hodín

- lety z 5 rôznych štartovačiek, z ktorých 3 sú na území SR

- minimálne 3 termické lety a celkovo minimálne 2 hodiny letu v termike.

STUPEŇ 4

Požiadavky:

- rovnaké, ako pre stupeň 3 plus

- minimálne 20 letových hodín

- minimálne 5 hodín termického lietania

- minimálne 5 hodín svahovania

STUPEŇ 5

Požiadavky:

- rovnaké, ako pre stupeň 4, plus

- celkovo 50 letových hodín

- celkovo 5 preletov, v rôznych podmienkach, každý let minimálne 20 km (neplatí svahovanie na hrebeni alebo let pozdĺž jedného hrebeňa).

 

SAFE PRO

Stupne 1, 2 a 3 sa prideľujú pilotom vo výcviku, stupne 4 a 5 pilotom s licenciou podľa ich schopností.

STUPNE 1, 2 a 3

Znalosti – Študent by mal absolvovať všetky potrebné teoretické hodiny, briefingy, ústne diskusie a písomné testy, ktoré zaručia, že si osvojil vyžadované vedomosti. Spôsob výučby je na zvážení inštruktora.

STUPEŇ 1

Požiadavky:

- minimálne 4 letové dni

- minimálne 20 úspešných letov

STUPEŇ 2

Požiadavky:

- minimálne 8 letových dní

- minimálne 40 úspešných letov

STUPEŇ 3

Požiadavky:

- minimálne 60 úspešných letov a celkovo 10 letových hodín

- lety z piatich rôznych štartovačiek, z ktorých minimálne 6 je vo vnútrozemí

- 3 termické lety a celkovo 1 hodina letu v termike.

STUPEŇ 4

Požiadavky:

- rovnaké, ako pre stupeň 3, plus:

- minimálne 20 letových hodín

- minimálne 2 hodiny termického lietania

- minimálne 2 hodiny svahovania.

STUPEŇ 5

Požiadavky:

- rovnaké, ako pre stupeň 4, plus:

- celkovo 50 letových hodín

- celkovo 5 preletov, v rôznych podmienkach (neplatí svahovanie na hrebeni alebo let pozdĺž jedného hrebeňa)