Ako sa stať pilotom?

Ako sa stať pilotom?

Gratulujeme Vám k rozhodnutiu stať sa pilotom. Lietanie je úžasný šport. Chytí Vás a už nepustí.

Podmienky získania pilotného preukazu sú dané leteckým zákonom a ďalšími predpismi. Pilotné preukazy vydáva LAA SR na základe poverenia Dopravným úradom SR. LAA SR tiež dohliada na výcvik budúcich pilotov, vydáva licencie pre inštruktorov a stanovuje minimálne požiadavky na výcvik.

Všeobecné podmienky pre získanie pilotného preukazu.

Kontaktujte inštruktora alebo výcvikové strediská pre získanie podrobných informácií.

  1. Overenie Vašej zdravotnej spôsobilosti lekárom. Pre bezmotorové lietanie postačuje potvrdenie od všeobecného lekára.  Pre motorové lietanie je potrebné potvrdenie od lekára povereného Dopravným úradom. Ich zoznam nájdete TU. Toto overenie potvrdí lekár vo formulári „Osobný list“ v časti E). Motoroví piloti priložia aj kópiu lekárskeho preukazu, ktorý vystavil poverený lekár.
  2. Absolvovanie kurzu. Vykonanie teoretickej prípravy a praktickej prípravy vo výcvikovom stredisku podľa zásad pre výcvik a podľa príslušných výcvikových osnov a pravidiel LAA.
  3. Absolvovanie teoretickej a praktickej skúšky pre získanie pilotného preukazu.
  4. Pilotný preukaz obdržíte poštou zo sekretariátu LAA SR. Pilotný preukaz musí mať pilot pri vykonávaní letovej činnosti pri sebe.