Najúžasnejšia forma lietania

Závery z koordinačnej porady – využitie vzd. priestoru