FAI licencia

FAI licencia je športová licencia, ktorá slúži pre účely účasti na pretekoch. O jej vydanie je potrebné zažiadať mailom, jej vydanie je bezplatné. FAI licencia je elektronická.

Svoju licenciu si môžete overiť na FAI oficiálnej stránke fai.org

rolujte celkom dole a pod QUICKLINKS

je druhý stĺpec zľava  ABOUT FAI, 

pod ním je Sporting Licences, klikom sa dostanete

na Sporting Licences, kde je pod horným obrázkom nápis

Go to the FAI Sporting Licences validity check page,

klikom sa dostanete na stranu

FAI Sporting Licences Validity Check

pod nápisom je v texte orámované Sporting licence email address.

Napíšte do orámovaného svoju emailovú adresu

a potom kliknite vedľa napravo do Submit,

na krátko sa objaví Searching

následne Please check your email for a copy of valid licences.

Pozrite si na svojej emailovej adrese FAI licenciu.

Ak ju nemáte v schránke, kontaktujte sekretariát@laa.sk.