Nehody a incidenty

Ak dôjde alebo je odôvodnená obava, že došlo k leteckej nehode na území Slovenskej republiky, tak bez zbytočného odkladu je každý člen LAA SR povinný udalosť ohlásiť RLP LAA SR.

Hlasenie_udalosti_v_civilnom_letectve_- dokument PDF

Hlasenie_udalosti_v_civilnom_letectve_- dokument Word

Online tlačivá pre hlásenie udalosti v civilnom letectve nájdete aj na stránkach dopravného úradu.

Záverečné správy z vyšetrovania nájdete v nasledujúcom odkaze:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy/rok-2022

Ak dôjde alebo je odôvodnená obava, že došlo k nehode na území Slovenskej republiky, tak bez zbytočného odkladu podáva hlásenie:

a) prevádzkovateľ lietadla, prevádzkovateľ letiska, pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu, prípadne iná osoba, ktorá má o nehode informáciu, na oblastné stredisko riadenia alebo oblastnú službu riadenia (ACC), prípadne na ktorékoľvek stanovište letových prevádzkových služieb, ktoré postúpi hlásenie na ACC;
b) ACC záchrannému koordinačnému stredisku (RCC), ktoré aktivizuje služby pátrania a záchrany
c) RCC postúpi hlásenie Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru, príslušným orgánom PZ SR a prevádzkovateľovi lietadla, ak je možné zistiť jeho kontaktné údaje, ak hlásenie neprišlo od niektorého z uvedených subjektov. V prípade nehody lietadla zahraničného prevádzkovateľa lietadla záchranné koordinačné stredisko podá hlásenie aj Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej

O vzniku každej udalosti je:

prevádzkovateľ lietadla,
prevádzkovateľ letiska,
prevádzkovateľ schválenej plochy alebo
stanovišťa letových prevádzkových služieb alebo
pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu alebo
iný dotknutý subjekt civilného letectva

povinný podať hlásenie o leteckej nehode alebo incidente podľa formulára, ktorý je uvedený v predpise L-13, príloha A, bez zbytočného zdržania priamo na Letecký a námorný vyšetrovací útvar. Podáva sa telefonicky, ďalekopisom, faxom alebo elektronickou poštou v otvorenej reči a v slovenskom jazyku s použitím publikovaných platných skratiek ICAO a skratiek uvedených v predpise L-13.

Ak je hlásenie podané telefonicky musí ho podávajúca osoba následne zaslať aj v písomnej forme.

V prípade, keď by zhromažďovanie všetkých údajov uvedených vo formulári spôsobilo zdržanie, podá sa aj neúplné hlásenie alebo voľnou formou a ďalšie údaje sa doplnia po ich zistení.

 

Letecká nehoda  ( Accident )

Udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde v okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém, pričom počas tejto doby

a) došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby následkom

–  prítomnosti v lietadle alebo
–  priameho kontaktu s akoukoľvek časťou lietadla vrátane častí, ktoré sa oddelili z lietadla alebo
–  priameho vystavenia prúdu z trysiek,

s výnimkou prípadov, keď zranenie nastalo z prirodzených príčin, keď si zranenie osoba spôsobí sama alebo je spôsobené inými osobami, alebo keď sú zranení neoprávnení cestujúci skrývajúci sa mimo oblastí, ktoré sú bežné prístupné cestujúcim a posádke, alebo

b) lietadlo utrpelo škody alebo konštrukčnú poruchu, ktorá má negatívny vplyv na konštrukčnú pevnosť, na výkon alebo letové vlastnosti lietadla a ktorá by si v bežnom prípade vyžadovala rozsiahlu opravu alebo výmenu dotknutého komponentu, s výnimkou prípadu poškodenia alebo poruchy motora, ak sa poškodenie obmedzuje len na jeden motor (vrátane jeho krytov alebo príslušenstva), vrtule, koncové časti krídiel, antény, sondy, lopatky, pneumatiky, brzdy, kolesá, aerodynamické kryty, rozvodové dosky, dvere podvozku, predné sklá, vonkajší plášť lietadla (napr. malé preliačiny alebo prerazené diery) alebo malé poškodenia listov hlavného rotora, listov chvostového rotora, podvozku a poškodenia následkom krupobitia alebo nárazu vtákov (vrátane dier v anténovom kryte) alebo

c) lietadlo je nezvestné alebo je na úplne nedosiahnuteľné.

 

Vážny incident  ( Serious incident )

Incident zahŕňajúci okolnosti naznačujúce, že existovala veľká pravdepodobnosť nehody spojenej s prevádzkou lietadla použitého s úmyslom letieť, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde od okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém.

Poznámka:   Rozdiel medzi nehodou a vážnym incidentom je len v dôsledku.

Incident  ( Incident )

Iná udalosť než nehoda, ktorá je spojená s prevádzkou lietadla a ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.

—————————————————————————

Vybrané správy z vyšetrovania:

25.03.2022    OM-P283,    PK- PLUTO 4L 

SKS2022001-web-SK

2021/04/SPRAVA-O-LETECKEJ-UDALOSTI-PAD-PARAGLIDISTU-PRI-OBCI-SOBLAHOV

 

Nehody týkajúce sa LŠZ 2017

ZS_SKA2017001

ZS_SKA2017005

ZS_SKA2017006

ZS_SKA2017007

ZS_SKA2017048

Nehody týkajúce sa LŠZ 2016

 ZS_SKA2016004

ZS_SKA2016003

ZS_SKA2016005

ZS_SKA2016008

Nehody týkajúce sa LŠZ 2015

Záverečná správa o odbornom vyšetrovaní leteckej nehody LŠZ typu speed glider zo dňa 8.5.2015

Nehoda PK

Dňa 12.4.2015 približne o 16:00 hod stredoeurópskeho času sa stala nehoda padákového klzáku v lokalite Horná Súča. Podmienky  na lietanie boli turbulentnejšie ale v rámci noriem. Pri prelete popri kopci vo výške asi 30 až 50 metrov nastal kolaps pravej strany krídla s následným stočením doprava a dopadom do stromov. Pilot zostal visieť na stromoch odkiaľ ho dali dolu až následne privolaný hasiči. Pilot bol nezranený. Nehoda je v štádiu šetrenia.

Apelujem na všetkých pilotov aby zvážili na akých PK lietajú. PK triedy C vyžadujú určité znalosti  a  vylietanosť, potom sú poslušné ako A-čka.

 

Nehoda ZK v Maďarsku.

Dňa 5.4.2015 došlo k leteckej nehode Slovenského pilota závesného klzáka v Maďarsku – Satorajujhely.  Nehoda sa stala skúsenému pilotovi lietajúcemu od roku 2001. Pilot je tažko zranený a vrtuľník ho transportoval do nemocnici v Miškolci. Nehoda je v štádiu vyšetrovania a vzhľadom k tomu že táto nehoda sa stala na Maďarskom území, vyšetrujú ju Maďarské orgány.

Nehoda PK v Nitre na Zobore.

Dňa 8.9.2013 približne o 16-tej hodine došlo k nehode pilota PK pri tandemovom lete. Pilot mal platný pilotný preukaz PK-A na vykonávanie samostatných letov od roku 2009. Na vykonávanie tandemových letov nemal oprávnenie. Tento tandemový let bol vykonaný na padákovom klzáku určenom pre sólové lietanie (Mac – Intox 28). Pilot bol pravdepodobne neskúsený s tandemovým lietaním čím ohrozil pasažierku. Po nehode mal iba drobné poranenia no pasažierka utrpela fraktúru ľavého členka a vykĺbené rameno. Následne bola transportovaná do Nitrianskej nemocnice.

Prosím preto všetkých málo skúsených pilotov aby neskúšali lietať tandemové lety na veľkých kopcoch a s padákovými klzákmi ktoré nie sú určené na tandemové lety. Ohrozujete tým okrem seba aj svoje priateľky a kamarátov. V prípade nehody si to budete vyčítať do konca života.

Tragická nehoda na Myjave

Dňa 16.8.2013 v podvečerných hodinách sa stala tragická letecká nehoda na agroletisku Myjava – Vankovia pri ktorej prišiel o život pilot motorového závesného klzáku a zároveň dlhoročný člen LAA SR a inštruktor Štefan.

Nehoda je v štádiu vyšetrovania. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Česť jeho pamiatke. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Záverečná správa_16.8.2013_Myjava

Nehoda nečlena LAA SR.

Dňa 24.7.2013 v čase o 19.39 hod. v katastrálnom území obce Diviaky nad Nitricou, časť Máčov okr. Prievidza lietal nad neobývanou oblasťou nad poľom motorový padák značky Axis Nirvana Master výrobca ČR, s motorom Walker Jet ,s ktorým vletel do vysokého napätia, čím poškodil vedenie elektrického napätia tak, že jeden z vodiacich drôtov padol do poľa.

Menovaný uviedol, že dňa 24.07.2013 v čase o cca 19.00 hod vyštartoval na svojom motorovom padáku z letiska z obce Dlžín, pričom z uvedeným padákom preletel až do obce Diviaky nad Nitricou časť Máčov, kde krúžil nad poľom s obilím, na ktorom je vedenie vysokého napätia. Ako ďalej uviedol, keď sa po asi tri štvrte hodine letu od vzlietnutia nachádzal s uvedeným padákom nad vedením vysokého napätia, v poli v blízkosti rodinných domov v časti obce Máčov, zhasol mu motor na padáku, pričom stratil nad padákom kontrolu a pri klesaní padákom zachytil drôty vysokého napätia, pričom na nich ostal visieť za šnúry padáku tak, že nohami dočiahol na zem.

Menovaný pádom neutrpel žiadne zranenie a bol podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna.

Nehoda na Rohačke.

Dňa 21.7.2013 asi o 13- tej hodine  neskúsený pilot, krátko po kurze, pri svahovom lietaní prefúknutý do závetria na kopci Rohačka. Pokúsil sa otočením o 180° preletieť ponad rotor. Tesne za hrebeňom došlo k asymetrickej deformácii vrchlíka, následne k predstrelu, rotácii krídla a k nárazu pilota do zeme. Transport vrtulníkom do nemocnice, udajne vnútorné poranenia.

Nehoda na agroletisku Prusy.

Dňa 17.7.2013 v podvečerných hodinách pilot pri prelete pozdĺž dráhy na agroletisku Prusy vo výške asi 10 metrov si nevšimol že druhý pilot ktorý sa pripravuje na vzlet práve vykonáva motorovú skúšku. Prúd vzduchu z krosny na zemi rozvíril ovzdušie natoľko že letiaci pilot dostal kolaps vrchlíku s následným nárazom do zeme. Pilota  následne odviezla sanitka do nemocnice. Krosna značne poškodená. Pilot ktorý vykonával motorovú skúšku si tiež nevšimol prelietavajuci klzák.

zaverecna sprava_17.7.2013_agroletisko Prusy

Nehoda na Myjave u Vankov.

Dňa 16.6.2013 sa stala nehoda na agroletisku Myjava Vankovia kde štartujúci motorový závesný klzák zachytil osobu stojacu v predpolí letiska. Osoba je tažko zranená, pilot vyviazol bez zranenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Záverečná správa_16.6.2013_Myjava

Tragická nehoda na Sološnici.

12.6.2013 sa stala tragická nehoda, pri ktorej prišiel o život pilot padákového klzáku a náš dlhoročný člen Ľubomír(52). Podrobnosti nie sú známe. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
Česť jeho pamiatke. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

záverečná správa : SKA2013006 – 12.6.2013_Sološnica

Zoznam_LN_a_VI_za_rok_2012

záverečná správa : SKA2012010_26.7.2012 – Demäňovská dolina

záverečná správa : SKA2012011_28.7.2012 – Donovaly

záverečná správa : SKA2012014_1.8.2012 – Martinské hole

záverečná správa : SKA2012017_17.9.2012 – Nové Zámky