Rozdelenie vzdušného priestoru SR

Aktualizovaný súbor do navigácii ako XCSOAR

Na nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť súbor s aktualizovanou databázou priestorov SR pre navigačné programy ako napríklad XCSOAR a pod. V databáze sa nachádzajú všetky priestory do 8000 ft AMSL. Nad túto výšku sú v databáze  priestory pre termické lietanie a TMA 4 letiska Poprad Tatry.

AIP – Pravidlá na lety za viditeľnosti

AIP – Športové letectvo

AIP – Mapa oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky

AIP – Športové letectvo a záujmové letecké činnosti