Najúžasnejšia forma lietania

Stanovy a zápisnice

Stanovy a základné dokumenty[/the

 

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bola Leteckým úradom Slovenskej republiky poverená výkonom správy nad Lietajúcimi športovými zariadeniami a to nad týmito druhmi:

Zápisnice zo zasadnutia prezídia LAA

Zápisnice a uznesenia z konferencie delegátov

 Zápisnice jednotlivých zväzov

Zápis z predsedníctva MZK-2021-02-06

Zápis z predsedníctva MPK-2021-01-27

Zápis z predsedníctva MZK-2019-04-26

Zápis a uznesenie z VZ ZL - 18-11-24.pdf

Zápis a uznesenie VZ ZL-2015-02-07

Uznesenie v VZ MPK - 2015-01-17

Výhrady k Zápisnici z VZ MPG -2015

Zápis z VZ zväzu MPK - 2015-01-17

Uznesenie z VH MZK - 2014-11-22

Zápis z VZ zväzu MZK - 2014-11-22

Zápisnica zo zasadania predsedníctva PG - 2014-05-15

Zápisnica zo zasadania predsedníctva PG - 2014-05-07

Kontrolná a revízna komisia