Stanovy a zápisnice

Stanovy a základné dokumenty

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bola Leteckým úradom Slovenskej republiky poverená výkonom správy nad Lietajúcimi športovými zariadeniami a to nad týmito druhmi:

Zápisnice zo zasadnutia prezídia LAA

Zápisnice a uznesenia z konferencie delegátov

Zápisnice jednotlivých zväzov

Kontrolná a revízna komisia

Športová komisia SNA