Stanovy a zápisnice

[themecolor]Stanovy a základné dokumenty[/the

 

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bola Leteckým úradom Slovenskej republiky poverená výkonom správy nad Lietajúcimi športovými zariadeniami a to nad týmito druhmi:

[themecolor]Zápisnice zo zasadnutia prezídia LAA[/themecolor]

[themecolor]Zápisnice a uznesenia z konferencie delegátov

[themecolor] Zápisnice jednotlivých zväzov[/themecolor]

Zápis z predsedníctva MZK-2021-02-06

Zápis z predsedníctva MPK-2021-01-27

Zápis z predsedníctva MZK-2019-04-26

Zápis a uznesenie z VZ ZL – 18-11-24.pdf

Zápis a uznesenie VZ ZL-2015-02-07

Uznesenie v VZ MPK – 2015-01-17

Výhrady k Zápisnici z VZ MPG -2015

Zápis z VZ zväzu MPK – 2015-01-17

Uznesenie z VH MZK – 2014-11-22

Zápis z VZ zväzu MZK – 2014-11-22

Zápisnica zo zasadania predsedníctva PG – 2014-05-15

Zápisnica zo zasadania predsedníctva PG – 2014-05-07

[themecolor] Kontrolná a revízna komisia[/themecolor]