LAA

Letecká amatérska asociácia SR združuje viac ako 1300 pilotov v oblastiach:

  • paragliding
  • motorový paragliding
  • závesné lietanie (rogalo)
  • motorové závesné lietanie

LAA vykonáva dohľad nad týmito športovými disciplínami na základe poverenia Dopravného úradu, vydáva pilotné preukazy, overuje technickú spôsobilosť lietajúcich športových zariadení a stanovuje predpisy, ktorými sa náš šport riadi.

V prvom rade je však záujmovým združením, ktorého cieľom je rozvoj lietania na Slovensku, organizovanie športových podujatí a popularizácia nášho športu.  Neváhajte nás kontaktovať ak máte záujem pridať sa medzi nás a lietať.

Poverenie LAA od 1.12.20 do 30.11.25

Výročná správa LAA SR za rok 2019

Výročná správa LAA SR za rok 2018