LAA

Letecká amatérska asociácia SR združuje viac ako 1300 pilotov v oblastiach:

  • paragliding
  • motorový paragliding
  • závesné lietanie (rogalo)
  • motorové závesné lietanie

LAA vykonáva dohľad nad týmito športovými disciplínami na základe poverenia Dopravného úradu, vydáva pilotné preukazy, overuje technickú spôsobilosť lietajúcich športových zariadení a stanovuje predpisy, ktorými sa náš šport riadi.

V prvom rade je však záujmovým združením, ktorého cieľom je rozvoj lietania na Slovensku, organizovanie športových podujatí a popularizácia nášho športu.  Neváhajte nás kontaktovať ak máte záujem pridať sa medzi nás a lietať.

Poverenie LAA od 1.12.20 do 30.11.25

Vyúčtovanie príspevku na aktívnu mládež 2021

Výročná správa LAA SR za rok 2021

Výročná správa LAA SR za rok 2020

Výročná správa LAA SR za rok 2019

Výročná správa LAA SR za rok 2018