Najúžasnejšia forma lietania

Administratíva lietania

Administratíva lietania.

 

Naše lietanie je regulovaným športom a je potrebné splniť zákonné požiadavky:

  1. mať platný pilotný preukaz s platnou lekárskou prehliadkou
  2. mať uhradené členské v LAA, v ktorom je zároveň zahrnutá aj povinné poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám
  3. mať platný preukaz letovej spôsobilosti lietajúceho športového zariadenia

Všetky horeuvedené administratívne úkony vybavuje LAA SR na základe poverenia Dopravného úradu SR.

Vážení piloti,

Vyzývam Vás na dôsledné dodržiavanie platných predpisov. Ich porušenie by mohlo byť vnímané ako čin verejného ohrozenia! Nezodpovední piloti taktiež vrhajú zlé svetlo na celú našu kominitu lietačov.