Administratíva lietania

Administratíva lietania.

Naše lietanie je regulovaným športom a je potrebné splniť zákonné požiadavky:

  1. mať platný pilotný preukaz s platnou lekárskou prehliadkou
  2. mať uhradené členské v LAA
  3. mať platný preukaz letovej spôsobilosti lietajúceho športového zariadenia
  4. mať uzatvorené povinné zákonné poistenie za škody spôsobené 3. osobám

Všetky horeuvedené administratívne úkony vybavuje LAA SR na základe poverenia Dopravného úradu SR.

Vážení piloti,

Vyzývam Vás na dôsledné dodržiavanie platných predpisov. Ich porušenie by mohlo byť vnímané ako čin verejného ohrozenia! Nezodpovední piloti taktiež vrhajú zlé svetlo na celú našu komunitu „lietačov“.