Povolenie na prevádzku rádiostanice

Vážení členovia LAA SR,

aj napriek neúspechu projektu dotácie leteckých rádiostaníc, sa mnohí z Vás rozhodli pre zakúpenie rádiostanice leteckého pásma a požiadali ma o zverejnenie informácií, ako si zlegalizovať vysielačku. Nasledujúca informácia je určená pilotom, ktorí majú záujem o získanie povolenia na prevádzku rádiostanice.

V prvom rade si vytlačte a vypíšte priložené tlačivo. Podfarbené miesta slúžia len ako vzor, čo má byť v danej časti vyplnené (zmeňte údaje a zrušte podfarbenie). V prípade, ak budete využívať rádiostanicu výlučne na športové a rekreačné lietanie, môžete požiadať o zníženie ročného poplatku za prevádzku rádiostanice na polovicu, čiže 9 EUR za rok. Žiadosť o zníženie poplatku som vložil priamo do formulára, no môžete ju z tlačiva vymazať, ak chcete používať rádiostanicu komerčne.

Ďalej je potrebné zaplatiť správny poplatok 6,5 EUR na účet:

IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747

Ja som do doplňujúcich informácií pri prevode napísal:  meno, adresu, žiadosť na vydanie povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby.

Poplatok som zaplatil cez internetbanking, doklad o realizácii platby som vytlačil a priložil som ju do obálky ku žiadosti. Sú aj iné možnosti zaplatenia poplatku, postupujte podľa informácie na stránkach úradu.

Celé je to potrebné  zaslať na adresu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Viac informácií nájdete v nasledujúcich odkazoch:

http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=27

http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=26

http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=28

Do šiestich týždňov by Vám malo prísť rozhodnutie, ktoré si pozorne prečítajte. Je tam napísané aj koľko a do kedy treba zaplatiť poplatok za prevádzku rádiostanice v tomto roku!

Prikladám dve tlačivá. Jedno čisté pre tých, ktorí to chcú vytlačiť a vypísať perom a druhú pre tých ktorí  to vyplnia pomocou PC a vytlačia.

RLP LAA SR

Ziadost na letecku pohyblivu sluzbu predpísaný vzor

Ziadost na letecku pohyblivu sluzbu

 

Súvisiace príspevky