Úrazové poistenie a poistenie na pátranie a záchranu

Vážení členovia LAA SR,

na základe rokovaní sa nám podarilo dojednať výhodné poistenie pre pilotov našej organizácie, ktoré by zahŕňalo mimo iné aj preplatenie nákladov na pátranie a záchranu do 10 000 Eur kdekoľvek na svete. Toto poistenie sa vzťahuje aj na inú rekreačnú športovú činnosť vrátane adrenalínových športov, ako skialpinizmus, horská cyklistika, windsurfing a ďalšie. Počas riešenia poistnej udalosti potrebné veci, písomnosti a pod. vybavuje za Vás zástupca spoločnosti GrECo JLT Slovakia. Pre viac informácií si prečítajte nasledujúci text.

Vzhľadom k tomu, že poisťovňa Uniqa si stanovila podmienku min. 100 uzavretých zmlúv pre túto cenovú ponuku, chceme zistiť záujem členov LAA SR o takýto produkt. Je to zaujímavé najmä pre aktívnych členov, ktorí sa venujú aj iným outdoorovým aktivitám.

V prípade, že by ste mali záujem o tento druh poistenia na rok 2018, zašlite mi mail na adresu rlp.laa.sk@gmail.com do 15.12.2017.

Do predmetu správy uveďte: Poistenie 2018.

Do správy mi uveďte Vaše meno a priezvisko.

V prípade, ak bude záujem u min. 100 členov LAA SR, budem Vás kontaktovať a poskytnem Vám ďalšie informácie.

Poistenie pre členov Leteckej Amatérskej Asociácie Slovenskej republiky

LAA SR v spolupráci s poistným maklérom GrECo JLT Slovakia, ktorý sa špecializuje na poistenie leteckých rizík, poskytujú členom asociácie celoročné úrazové poistenie Uniqa pre pilotov.

  • Pre koho je vhodné poistenie Uniqa pre pilotov?

Poistenie je určené pre amatérskych pilotov, ktorí vykonávajú paragliding, motorový paragliding, lety rogalom a motorovým rogalom, ktoré sa vykonávajú na rekreačnej úrovni alebo registrovanej úrovni, t.j. vrátane  účasti na súťažiach. Ďalej v poistení sú automaticky kryté aj ďalšie tzv. adrenalínové športy* Lietanie a paragliding a ďalšie športy sú vylúčené, len pokiaľ sa vykonávajú na profesionálnej úrovni*. V prípade otázky na konkrétny šport, prosím kontaktujte nášho partnera GrECo JLT Slovakia.

  • Čo kryje poistenie Uniqa pre pilotov?

– Poistenie smrti spôsobenej úrazom do výšky 10.000 €
– Poistenie trvalých následkov po úraze do výšky 10.000 €
– Zachraňovacie náklady záchrannej a horskej služby do výšky 10.000 €

Územná platnosť: celý svet

Podrobnosti nájdete v priložených poistných podmienkach.

!!! Poistenie sa nevzťahuje na pilota počas organizovanej súťaže!!!

Je možné si  individuálne dojednať  pripoistenie počas súťaží.

 

  • Ako si dojednať poistenie Uniqa pre pilotov?

V prípade záujmu o poistenie prosím kontaktujte sekretariát LAA SR. Poistenie sa uzatvára na obdobie 1.1.2018 – 31.12.2018 s automatickou obnovou na ďalšie poistné obdobie. Poistné uhradíte na účet LAA SR v hotovosti alebo prevodom. V prípade, že požiadate o zaradenie do poistenia po 1.1.2018, bude Vám vypočítané alikvotné poistné do 31.12.2018.

  • Koľko stojí poistenie Uniqa pre pilotov?

Výška ročného poistného na osobu je 64 €.

  • Sú možné varianty poistenia? Je možný širší rozsah poistenia?

Áno. V prípade požiadavky prosím kontaktujte nášho partnera GrECo JLT Slovakia, Ing. Erika Janíková, tel: +421 (55) 7289 307, e-mail: e.janikova@greco.sk.

  • Ako mám postupovať v prípade nehody a úrazu v Slovenskej republike?

V prípade nehody v SR a potreby zásahu záchrannej služby, napr. v horách, prosím priamo kontaktujte zdravotnú službu, políciu a horskú službu. Súvisiace náklady budú preplatené v zmysle poistných podmienok. V prípade potreby konzultácie, prosím kontaktujte nášho partnera GrECo JLT Slovakia, Ing. Marek Jašušák, tel: 0903 780 888, e-mail: m.jasusak@greco.sk.

  • Ako mám postupovať v prípade nehody a úrazu v zahraničí?

V prípade nehody v zahraničí a potreby zásahu záchrannej služby, napr. v horách, prosím priamo kontaktujte lokálnu zdravotnú službu, políciu a horskú službu. Súvisiace náklady budú preplatené v zmysle poistných podmienok. V prípade potreby konzultácie, prosím kontaktujte nášho partnera GrECo JLT Slovakia, Ing. Marek Jašušák, tel: 0903 780 888, e-mail: m.jasusak@greco.sk.

*Profesionálna úroveň vykonávania športu je úroveň, ktorá je podložená písomnou zmluvou so športovým klubom, pričom ju poistený vykonáva ako svoje zamestnanie a je pre poisteného hlavným zdrojom príjmu.
*Registrovaná úroveň vykonávania športu je taká, ak je poistený registrovaný v športovom klube a/alebo zúčastňuje sa oficiálne organizovaných súťaží v danom športe.
*Rekreačná úroveň vykonávania športu je úroveň, kedy poistený nie je registrovaný v športovom klube a nezúčastňuje sa súťaží v danom športe.

*Poistenie sa bude vzťahovať na vykonávanie nasledovných športov: rogalo, motorove rogalo, paragliging, motorový paragliging, závesné lietanie, motorové závesné lietanie, skialpinizmus

*Poistenie sa nebude vzťahovať na vykonávanie nasledovných športov (zaradených do skupiny 99) vykonávané na uvedenej úrovni:
Športy zaradené do skupiny 99 sú nasledovné športy, resp. záujmové činnosti vykonávané na uvedenej úrovni:
a)  profesionálna úroveň pre športy: aikido, americký futbal, ázijské bojové umenia, boby – skeleton (ľadové koryto), canyoning, cyklistika (cyklokros, horská, downhill), flyboarding, historický šerm, horolezectvo do 5 000 m.n.m., jazda na vodných/snežných skútroch, jiu-jitsu, judo, karate, kenjutsu, krav maga, lietanie, parašutizmus/voľné pády, paragliding, rafting, ragby, skialpinizmus, taekwondo, vodné lyžovanie, wakeboarding;
b)  profesionálna alebo registrovaná úroveň pre športy: jazdectvo (westernové, ródeo, voltíž, dostihy), zápasenie;
c)  profesionálna, registrovaná alebo rekreačná úroveň pre športy:   adrenalínové športy, BASE Jumping, box, bungee jumping, horolezectvo nad 5 000 m.n.m., jachting na mori, kick box, motošport/rallye, motošport – cestný motocykel, parašutizmus/voľné pády, potápanie v morských hĺbkach (expedičné), skoky na lyžiach.
Všeobecné zmluvné podmienky poistenia

Návrh zmluvy

 

Súvisiace príspevky