Zdravotné prehliadky pilotov MPK, MZK.

Dopravný úrad SR, odbor civilného letectva nás informoval, že poverení lekári boli upozornení na vykonávanie všetkých základných vyšetrení, ktoré sú v ich poverení a vyšetrenia, ktoré sú nad rámec požiadaviek nariadení 1178/2011 (časť MED), 2015/340 (časť ATCO.MED), predpisov JAR-FCL 3 a L1 majú byť vyžadované od iných odborných lekárov v individuálnych prípadoch, až na základe vyšetrenia povereného lekára.

V praxi to znamená, že všetky základné vyšetrenia vrátane EKG, očného, ušného, … majú byť vykonané povereným lekárom a až v prípade zistenia odchýlky od noriem majú vyžadovať vyšetrenie odborného lekára.

V prípadoch, ak sa tak nedeje, doporučujeme zaslať podnet na DÚ SR ohľadne požiadaviek konkrétneho povereného lekára alebo si vybrať iného povereného lekára.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky