Najúžasnejšia forma lietania

Záznamy o výcviku a skúšobný protokol-ZK, platný od 25.05.2018