Podarilo sa nám osloviť jedno internetové rádio a mal som možnosť urobiť krátky rozhovor o našom lietaní a fungovaní LAA. Taký malý čriepok v propagácii rogalistov, lietania a LAA.

Záznam rozhovoru v rádiu

Lietaniu zdar!

Súvisiace príspevky