Gliding areas – júl 2016

Piloti,

aby som zamedzil šíreniu fám medzi leteckou verejnosťou, uvádzam NOTAMi o objednaní priestorov FATRA, CHOPOK, MARTINKY, ORAVA, ktoré si na mesiac júl vyžiadali piloti  SNA z dôvodu konania súťaží a zletov. V čase aktivácie môžu tieto priestory využívať aj piloti LAA a SFUL. Povinnosťou  pilota je oboznámiť sa s informáciou, či je priestor v daný deň aktivovaný alebo nie. To môžete vykonať na frekvenciách, ktoré sú uvedené v príslušnom NOTAMe, v správach AUP dostupných na stránkach leteckých prevádzkových služieb (vyžaduje registráciu), alebo telefonicky na FIC, poprípade na inom  pracovisku poskytujúcom službu riadenia(TWR). Žiadna požiadavka na objednanie priestorov na  mesiac august zatiaľ podaná nebola!

Hrubým písmom uvádzam dôležité vysvetlivky k správe NOTAM.

 

(C1447/16 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)1607030900 C)1607311829  (od 3.7.2016  do 31.7.2016)
D)0900-SS     (doba aktivácie od 9:00 UTC do západu slnka)
E)PRIESTOR FATRA URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A
BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
)  (názov priestoru a frekvencie, kde sa dá zistiť stav či je priestor aktívny – teda je ho možné využiť alebo nie)
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL    (priestor je výškovo ohraničený od 8000 ft do 9500ft)

(C1448/16 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4842N01948E018
A)LZBB B)1607030900 C)1607311829  (od 3.7.2016  do 31.7.2016)
D)0900-SS
E)PRIESTOR CHOPOK URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA
CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A
BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
)
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL

(C1449/16 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)1607030900 C)1607271829  (od 3.7.2016  do 27.7.2016)
D)0900-SS
E)PRIESTOR MARTINKY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY.
SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA
INFORMATION 124,300 MHZ A ZILINA TOWER 124,150 MHZ.
)
F)7500FT AMSL G)8000FT AMSL

(C1450/16 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)1607030900 C)1607271829  (od 3.7.2016  do 27.7.2016)
D)0900-SS
E)PRIESTOR ORAVA URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA
CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A
BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
)
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL

 

Róbert Grexa

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky