Vážení športoví priatelia,

ako ste si už mnohí všimli, na mnohých súťažiach sa častejšie objavujem spolu s RLP. Aj keď skrytou formou, ale kontrolujeme Vašu činnosť tak, aby sme nenarušili Vašu pokojnú súťažnú atmosféru. Naším cieľom nie je robiť zo seba strašiakov, ale dať našej organizácii patričnú úroveň a v maximálnej miere splniť podmienky súčasného leteckého zákona  a ďalších platných leteckých predpisov.

S poľutovaním musím konštatovať, že sústavne objavujeme nedostatky, ktoré v budúcnosti musíme odstrániť. Nedostatky rozoberáme a odstraňujeme s jednotlivcami, ktorí nie na 100% dodržiavajú platnú legislatívu. Preto Vás touto cestou žiadam, aby ste sa na súťaže neprihlasovali, pokiaľ nemáte splnené všetky legislatívne podmienky.

Po technickej stránke na každej súťaži je autorizovaný technik LAA SR, ktorý Vám Vaše LŠZ aj tesne pred súťažou skontroluje, vypíše predpísanú dokumentáciu a Vy môžete s čistým svedomím súťažiť.

Pevne verím, že v budúcnosti bude zistených nedostatkov menej a menej a spokojnosť bude nie len na našej strane, ale aj na strane našich nadriadených orgánov (Letecký úrad, Ministerstvo dopravy).

 

Letu zdar!

 

Hlavný technik LAA SR

Súvisiace príspevky