Informácia – dotácie na nákup leteckých rádiostaníc

Vážení členovia LAA,

chcem Vás informovať o vývoji situácie ohľadne získania dotácie na nákup rádiostanice leteckého pásma. Pre krátkosť času, v ktorom sme potrebovali zistiť Váš záujem a ďalšie Vaše údaje, sme Vám boli nútení rozoslať hromadný email. Na ten zareagovalo približne 140 z Vás. Vzhľadom k tomu, že dotácia je prísne viazaná na isté kritéria (napríklad musí ísť o majiteľa LŠZ – nie uživateľa LŠZ) bolo zaregistrovaných 130 žiadateľov o dotáciu. Neviem, či bude možné zaradiť do zoznamu ďalších žiadateľov! Ak to bude možné, budem Vás o tom informovať prostredníctvom stránky LAA.

Podľa informácií, ktoré mám, podarilo sa spracovať všetky potrebné dokumenty  pre registráciu Slovenska do projektu čerpania z kohézneho fondu EÚ.  Tým sme sa dostali bližšie k reálnej možnosti získania dotácie k nákupu rádiostaníc leteckého pásma až do výšky 85%. Ak bude projekt úspešný, tak ďalšie informácie Vám zverejním na stránke LAA pravdepodobne niekedy koncom marca alebo začiatkom apríla.

V tejto fáze budú spracovávané národné podmienky pre čerpanie z fondu.

Zatiaľ sú známe tieto:

  • Žiadateľ musí byť majiteľom LŠZ.
  • LŠZ musí byť registrované v evidencii slovenských LŠZ.
  • Žiadateľ si zakúpi rádiostanicu za vlastné prostriedky (a následne žiada refundáciu).
  • Rádiostanica musí byť riadne zaregistrovaná na „Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
  • Žiadateľ požiada o získanie dotácie sám a predloží všetky požadované dokumenty.

Zatiaľ nie je známe, či jeden žiadateľ môže žiadať dotáciu na viac rádiostaníc, pokiaľ je vlastníkom viacerých LŠZ!!!

Stále platí:

!!!   Rádiostanice zatiaľ nenakupujte   !!!

Dám Vám vedieť, kedy bude možné začať s nákupom tak, aby boli dodržané podmienky dotácie.

 

Ing. Róbert Grexa

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky